follow us:

share on:

Like us:

Διεύθυνση

Μ. Ἀλεξάνδρου & Ὑψηλάντου (Γαλανός),   Ἀλιβέρι Εὔβοια,        Τ.Κ.:  34500

Τηλέφ. ἐπικοινωνίας

+30/22230/29742,  +30/22230/29743,        +30/22230/29749

Fax

+30/22230/24477

e-mail
pantzalis_aktinologiko@hotmail.com

Ὡράριο Λειτουργίας

Πρωῒ :
Δευτέρα - Παρασκευὴ
     08:30 - 13:00
Σάββατο
    
0
8:30 - 12:00

Ἀπόγευμα:
Τρίτη & Πέμπτη
     17
:30 - 20:00

Ἀρθρογραφία

Γλῶσσα μὲν ἀνόστεος, ὀστέα δὲ θλάττει

Καταχώρηση 2019/02/15

Ἡ πατρότητα τῆς ἀνωτέρω ρήσεως ἀνήκει στὸν Σόλωνα, ὅμως ἀναλλοίωτος ἐννοιολογικῶς μεταφέρθηκε ὡς τὰ χρόνια μας μὲ τὴν παροιμία «ἡ γλῶσσα κόκκαλα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα τσακίζει» (εἰκ. 1).

Ὡστόσο τὸ περιστατικὸ ποὺ παρουσιάζουμε σήμερα (εἰκ. 2), ἔρχεται ν’ ἀποδείξει ὅ,τι ἡ ρήση τοῦ Σόλωνος καὶ ἡ συνακόλουθος σημερινὴ παροιμία, πέραν τῆς αὐτονόητης μεταφορικῆς ἔννοιας, ἔχουν ἀμφότερες καὶ κυριολεκτικὴ παρόμοια!!

Περισσότερα

Ἀμελοβλάστωμα(ameloblastoma)

Καταχώρηση 2019/02/15

Εἶναι δεδομένο ὅ, τι στὴν Ἰατρικὴ δὲν μπορεῖς νὰ πλήξεις ποτέ, διότι «εὐτυχῶς» ὑπάρχουν καὶ σπάνιες περιπτώσεις, ποὺ σὲ ἀναγκάζουν νὰ ἀκονίζεις τὴν διαγνωστικὴ σκέψη σου!!

Περισσότερα

Πόσο καλὰ μπορεῖ νὰ δεῖ κάποιος μέσα ἀπὸ ἕνα θολὸ τζάμι;

Καταχώρηση 2019/02/15

Εἶναι γνωστὸ ὅ,τι στὴν Ἰατρικὴ κατὰ κόρον χρησιμοποιοῦνται περιγραφικοὶ ὅροι ἔχοντες τὸ τροπικὸ ἐπίρρημα «δίκην», ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ προσδώσουν πλέον παραστατικὴ εἰκόνα στὰ διαγνωστικὰ κριτήρια μιᾶς νόσου ἢ συμπτωμάτων νόσου ἢ εὑρημάτων κλινικῆς ἐξετάσεως. Ἔτσι περιγράφουμε π.χ. δίκην μελισσοκηρήθρας, δίκην ὀφθαλμοῦ βοός, δίκην σταγόνος, δίκην κουδουνίστρας, δίκην πλαταγίζοντος μαστιγίου κ.ἄ. Ὁ ὅρος «δίκην θαμβῆς ὑάλου» ποὺ ἀναφέρεται στὴν βιβλιογραφία ὡς περιγραφὴ ἀκτινολογικῆς εἰκόνος πρώϊμων πνευμονικῶν ἀλοιώσεων σὲ μερικὲς διάμεσες πνευμονοπάθειες, μᾶς ἀπασχόλησε ἐπὶ ἀσθενοῦς μας προσφάτως.

Περισσότερα

Μαστογραφία ἐναντίον ὑπερηχογραφήματοςμαστοῦ ἢ τὸ ἀντίθετο; ἢ μήπως καὶ τὰ δύο; ἢ μήπως καὶ κάτι ἄλλο;

Καταχώρηση 2017/07/07

Ἡ ἀρχικὴ διχογνωμία τῆς ἰατρικῆς κοινότητος ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ μεταξύ μαστογραφίας καὶ ὑπερηχογραφήματος διὰ τὸν προληπτικὸ ἔλεγχο τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, ἐνῶ φάνηκε προϊόντως τοῦ χρόνου νὰ κλίνει σαφῶς ὑπὲρ τῆς πρώτης, γρήγορα μετετράπη σὲ τριχογνωμία, ὕστερα μάλιστα

Περισσότερα

Stiching (Full Spine & Full Leg)

Καταχώρηση 2017/05/09

Εἶναι ἡ ἀπεικόνιση ἐπὶ ἑνὸς φίλμ καὶ μιᾶς εἰκόνος ὁλοκλήρου τῆς Σ.Σ. ἢ ἀμφοτέρων τῶν...

Περισσότερα

Τὰ κατάγματα τοῦ στέρνου δὲν εἶναι «προνόμιο» μόνον τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων!!

Καταχώρηση 2017/03/14

Τὰ κατάγματα τοῦ στέρνου ἐμφανίζονται σὲ μεγάλες στατιστικὲς τροχαίων ἀτυχημάτων μὲ ἕνα ποσοστὸ 0,2-0,5%.

Φαίνεται νὰ κυριαρχεῖ ὁ ἄμεσος τύπος κατάγματος ἔναντι τοῦ ἐμμέσου (π.χ. ὑπερέκταση τῆς Σ.Σ, ὑπὲρ τὸ δέον μυϊκὴ ἔνταση σὲ ἄρση

Περισσότερα

Σὲ παιδιά μὲ πόνους στὴν ράχη καὶ ὀσφύ, ψᾶξτε γιὰ κινητὸ σπόνδυλο!!

Καταχώρηση 2016/10/04

Πόνοι στὴν ράχη ἢ ὀσφὺ σὲ παιδιὰ ἢ ἐφήβους  παραπέμπουν συχνὰ σὲ σπονδυλολίσθηση. Ὅταν παιδιὰ ἢ ἔφηβοι παραπονοῦνται γιὰ πόνους στὴν ράχη ἢ καὶ τὴν ὀσφύ, τίθεται θέμα προσεκτικῆς διαφορικῆς διαγνώσεως, διότι ἐκτὸς τῶν συχνῶν περιπτώσεων τῆς σπονδυλολισθήσεως,  μπορεῖ νὰ κρύπτονται

Περισσότερα

Συχνὲς προσβολὲς ἀπὸ συνάχι ἀπαιτοῦν ἐπαγρύπνηση!

Καταχώρηση 2016/06/30

Περίπου 5% τοῦ πληθυσμοῦ ὑποφέρουν ἀπὸ «ρινικοὺς πολύποδες ἢ πολύποδες παραρινίων κόλπων»-(εἰκ 2).

Τυπικὰ συμπτώματα εἶναι: ὑποτροπὲς

Περισσότερα

Μαστογραφία, μία ἐπὶ μισὸ αἰῶνα παρεξηγημένη μέθοδος…

Καταχώρηση 2016/06/02

Ἡ ἱστορία τῆς μαστογραφίας  ξεκινᾶ τὸ 1913 καὶ χωρίζεται σὲ 3 περιόδους, τὴν 1η (1913-1940), τὴν 2η (1940-1970) καὶ τὴν 3η (1970-σήμερα).

Μολονότι ἡ μαστογραφία καὶ τὸ test Παπανικολάου

Περισσότερα

Μία βροχερὴ καὶ κρῦα νύχτα στὶς 8 Νοεμβρίου 1895 ἔμελλε νὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς εἰδικότητοςτῆς Ἀκτινολογίας!

Καταχώρηση 2016/06/02

Wilhelm Conrad RöntgenWilhelm Conrad RöntgenἘκεῖνο τὸ βράδυ ὁ Καθηγητὴς Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Würzburg, Wilhelm Conrad Röntgen (εἰκ. 1),  ἐργαζόμενος ἀργὰ στὸ ἐργαστήριο (εἰκ. 4) εἶχε θέσει σὲ λειτουργία τὸν σχεδὸν ἀερόκενο σωλῆνα τῶν

Περισσότερα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?