Βιογραφικὸ

Ὁ Dr. med. Κωνσταντῖνος Δ. Πάντζαλης εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ εἰδικότητα Ἀκτινολογίας (Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν) καὶ ἐξειδίκευση στὴν διαγνωστικὴ παθήσεων μαστοῦ (Universität Heidelberg), τ. Διευθυντὴς  Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

1970-1976

Μαθητὴς Στρατιωτικῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς (Σ.Σ.Α.Σ.) καὶ σπουδὲς στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1976

Πτυχίο Ἰατρικῆς ἀπὸ τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ ἔνταξη στὶς τάξεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὡς μόνιμος Ἀξιωματικός -Ἰατρός.

1980-1984

Ἄσκηση γιὰ τὴν λήψη εἰδικότητος Ἀκτινολογίας στὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν.

1984

Λήψη τίτλου εἰδικότητος Ἀκτινολογίας.

1984-1986

Διευθυντὴς Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Κρήτης.

1986-1988

Διευθυντὴς Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Σαλαμῖνος.

1988-1989

Διευθυντὴς Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Πειραιῶς.

1989-1991

Ἐξειδίκευση στὴν διαγνωστικὴ παθήσεων τοῦ μαστοῦ στὸ Ruprecht – Karls Universität Heidelberg.

1991

Ἀπόδοση τίτλου Honorarassistenzarzt, ἀναγόρευση σὲ Dr.med. τοῦ Ruprecht- Karls Universität Heidelberg καὶ χορήγηση ἀπὸ τὸ  Regierungspräsidium Stuttgart ἀδείας ἀσκήσεως ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος διὰ τὸ ὀμοσπονδιακὸ κρατίδιο Baden-Württemberg.

1991-1997

Ἐπιμελητὴς Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

1997-1998

Διευθυντὴς Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Σαλαμῖνος.

1998-1999

Ἐπιμελητὴς Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

1999-2001

Διευθυντὴς Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ναυτικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.

2001

Μὲ αἴτησή του ἀποστρατεία ἐκ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀρχιπλοιάρχου-‘Ιατροῦ.

1984-1995

Ἄσκηση ἐλευθέρου ἐπαγγέλματος Ἀκτινολογίας ὡς συνεργάτης ἰατρικῶν κέντρων στὴν περιοχὴ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς.

1995-σήμερον

Ἰδιοκτήτης ἀκτινολογικοῦ ἰατρικοῦ κέντρου στὸ Ἀλιβέρι Εὐβοίας.

error: Content is protected !!