Βήχας, καταρροή, βραχνάδα: τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο εἶναι ἀρκετά…

Βασικά, ὁ βήχας εἶναι ἕνας σημαντικὸς προστατευτικὸς μηχανισμός: Ὅποιος βήχει διώχνει ἀέρα μὲ ταχύτητα ἕως καί 480 χιλιόμετρα τὴν ὥρα γιὰ νὰ ἀφαιρέσει τὴν βλέννα, τὴν σκόνη καί ἄλλα ξένα σώματα ἀπὸ τὴν ἀναπνευστικὴ ὁδό. Ὡστόσο ὁ βήχας μπορεῖ ἐπίσης … περισσότερα

Γλῶσσα μὲν ἀνόστεος, ὀστέα δὲ θλάττει

Ἡ πατρότητα τῆς ἀνωτέρω ρήσεως ἀνήκει στὸν Σόλωνα, ὅμως ἀναλλοίωτος ἐννοιολογικῶς μεταφέρθηκε ὡς τὰ χρόνια μας μὲ τὴν παροιμία «ἡ γλῶσσα κόκκαλα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα τσακίζει» (εἰκ. 1). Ὡστόσο τὸ περιστατικὸ ποὺ παρουσιάζουμε σήμερα (εἰκ. 2), ἔρχεται ν’ ἀποδείξει … περισσότερα

Ἀμελοβλάστωμα (ameloblastoma)

Εἶναι δεδομένο ὅ, τι στὴν Ἰατρικὴ δὲν μπορεῖς νὰ πλήξεις ποτέ, διότι «εὐτυχῶς» ὑπάρχουν καὶ σπάνιες περιπτώσεις, ποὺ σὲ ἀναγκάζουν νὰ ἀκονίζεις τὴν διαγνωστικὴ σκέψη σου!! Πρόσφατα μᾶς ἐπισκέφθηκε ἀσθενὴς, γυναῖκα, ἠλικίας 46 ἐτῶν, παραπονούμενη ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ … περισσότερα

Πόσο καλὰ μπορεῖ νὰ δεῖ κάποιος μέσα ἀπὸ ἕνα θολὸ τζάμι;

Εἶναι γνωστὸ ὅ,τι στὴν Ἰατρικὴ κατὰ κόρον χρησιμοποιοῦνται περιγραφικοὶ ὅροι ἔχοντες τὸ τροπικὸ ἐπίρρημα «δίκην», ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ προσδώσουν πλέον παραστατικὴ εἰκόνα στὰ διαγνωστικὰ κριτήρια μιᾶς νόσου ἢ συμπτωμάτων νόσου ἢ εὑρημάτων κλινικῆς ἐξετάσεως. Ἔτσι περιγράφουμε π.χ. δίκην μελισσοκηρήθρας, … περισσότερα

Μαστογραφία ἐναντίον ὑπερηχογραφήματος μαστοῦ ἢ τὸ ἀντίθετο; ἢ μήπως καὶ τὰ δύο; ἢ μήπως καὶ κάτι ἄλλο;

Ἡ ἀρχικὴ διχογνωμία τῆς ἰατρικῆς κοινότητος ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ μεταξύ μαστογραφίας καὶ ὑπερηχογραφήματος διὰ τὸν προληπτικὸ ἔλεγχο τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, ἐνῶ φάνηκε προϊόντως τοῦ χρόνου νὰ κλίνει σαφῶς ὑπὲρ τῆς πρώτης, γρήγορα μετετράπη σὲ τριχογνωμία, ὕστερα μάλιστα ἀπὸ … περισσότερα

Stiching (Full Spine & Full Leg)

Εἶναι ἡ ἀπεικόνιση ἐπὶ ἑνὸς φίλμ καὶ μιᾶς εἰκόνος ὁλοκλήρου τῆς Σ.Σ. ἢ ἀμφοτέρων τῶν σκελῶν (ἀπὸ τῆς λεκάνης-ἰσχίων μέχρι καὶ τοῦ ἄκρου ποδός). Φιλοσοφία μεθόδου: Ἔγκειται στὴν διενέργεια ἀξιόπιστων μετρήσεων ἐπὶ σκελετικῶν δομῶν μεγάλου μήκους, ὅπως π.χ. Σ.Σ. καὶ σκέλη μὲ ταυτόχρονη … περισσότερα

Τὰ κατάγματα τοῦ στέρνου δὲν εἶναι «προνόμιο» μόνον τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων!!

Τὰ κατάγματα τοῦ στέρνου ἐμφανίζονται σὲ μεγάλες στατιστικὲς τροχαίων ἀτυχημάτων μὲ ἕνα ποσοστὸ 0,2-0,5%. Φαίνεται νὰ κυριαρχεῖ ὁ ἄμεσος τύπος κατάγματος ἔναντι τοῦ ἐμμέσου (π.χ. ὑπερέκταση τῆς Σ.Σ, ὑπὲρ τὸ δέον μυϊκὴ ἔνταση σὲ ἄρση βάρους, πάλη κ.λ.π.). Τυπικὴ εἶναι ἡ … περισσότερα

Σὲ παιδιά μὲ πόνους στὴν ράχη καὶ ὀσφύ, ψᾶξτε γιὰ κινητὸ σπόνδυλο!!

Πόνοι στὴν ράχη ἢ ὀσφὺ σὲ παιδιὰ ἢ ἐφήβους  παραπέμπουν συχνὰ σὲ σπονδυλολίσθηση. Ὅταν παιδιὰ ἢ ἔφηβοι παραπονοῦνται γιὰ πόνους στὴν ράχη ἢ καὶ τὴν ὀσφύ, τίθεται θέμα προσεκτικῆς διαφορικῆς διαγνώσεως, διότι ἐκτὸς τῶν συχνῶν περιπτώσεων τῆς σπονδυλολισθήσεως,  μπορεῖ νὰ … περισσότερα

Συχνὲς προσβολὲς ἀπὸ συνάχι ἀπαιτοῦν ἐπαγρύπνηση!

Περίπου 5% τοῦ πληθυσμοῦ ὑποφέρουν ἀπὸ «ρινικοὺς πολύποδες ἢ πολύποδες παραρινίων κόλπων»-(εἰκ 2). Τυπικὰ συμπτώματα εἶναι: ὑποτροπὲς ρινικῆς ἀποφράξεως (συνάχι, εἰκ.1), παραρινοκολπίτιδα (ἰγμορίτιδα), πονοκέφαλοι (ἐπιδεινούμενοι κατὰ τὴν ἐπίκυψη), φωτοφοβία, ὕπνος μὲ ἀνοιχτὸ στόμα,ἢ ἄπνοιες κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὕπνου, ροχαλητό, ἐνίοτε … περισσότερα

Μαστογραφία, μία ἐπὶ μισὸ αἰῶνα παρεξηγημένη μέθοδος…

Ἡ ἱστορία τῆς μαστογραφίας  ξεκινᾶ τὸ 1913 καὶ χωρίζεται σὲ 3 περιόδους, τὴν 1η (1913-1940), τὴν 2η (1940-1970) καὶ τὴν 3η (1970-σήμερα). Μολονότι ἡ μαστογραφία καὶ τὸ test Παπανικολάου ἀποτελοῦν τὰ πιὸ σημαντικὰ ὅπλα πρόληψης καὶ διάγνωσης καρκίνου στὶς γυναῖκες, ὁ ἰατρικὸς κόσμος καθυστέρησε … περισσότερα

Μία βροχερὴ καὶ κρῦα νύχτα στὶς 8 Νοεμβρίου 1895 ἔμελλε νὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς εἰδικότητοςτῆς Ἀκτινολογίας!

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ὁ Καθηγητὴς Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Würzburg, Wilhelm Conrad Röntgen (εἰκ. 1),  ἐργαζόμενος ἀργὰ στὸ ἐργαστήριο (εἰκ. 4) εἶχε θέσει σὲ λειτουργία τὸν σχεδὸν ἀερόκενο σωλῆνα τῶν καθοδικῶν ἀκτίνων, ἐφαρμόζοντας ὑψηλὴ τάση, ἀφοῦ προηγουμένως τὸν εἶχε σκεπάσει μὲ … περισσότερα

Οἱ πόλεμοι δίνουν εὐκαιρίες γιὰ σπουδαῖες ἀνακαλύψεις!

Ἡ χρήση τῶν ὑπερήχων στὴν ἰατρική διάγνωση ξεκινάει τὸ 1950, βασίστηκε δὲ στὴν τεχνολογία τῶν SONAR, συστημάτων, ποὺ εἶχαν ἀναπτυχθεῖ μία δεκαετία πρὶν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνεύρεση ὑποβρυχίων (εἰκ.1) ὑπὸ πολεμικῶν πλοίων ἐπιφανείας, ὅπως ἀντιτορπιλικῶν … περισσότερα

Ποιὸς εἶναι ὁ ἔνοχος τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ;

Συχνὰ μᾶς ρωτοῦν οἱ ἀσθενεῖς μας γιὰ τοὺς παράγοντες, ποὺ πιθανὸν νὰ εὐθύνονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καρκίνου τοῦ μαστοῦ. Περιληπτικὰ ἀναφέρω: Πρώϊμη ἤβη (πρὶν τὰ 11 χρόνια). Καθυστερημένη ἐμμηνόπαυση (μετὰ τὰ 52 χρόνια). Ἀτεκνία. Πρῶτος τοκετὸς μετὰ τὸ 35ο ἔτος. … περισσότερα

Αἴτια καὶ ἐπιβαρυντικοὶ παράγοντες ὀστεοπορώσεως

Οἱ γυναῖκες ἀσθενεῖς -ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση – προσέρχονται στὸ Ἐργαστήριο ἰδιαίτερα φοβισμένες πρὸ τοῦ κινδύνου διαγνώσεως ὀστεοπορώσεως. Ὅμως ἡ νόσος δὲν ἀφορᾶ μόνον αὐτὴ τὴν ὁμάδα πληθυσμοῦ.  Λακωνικὰ θὰ ἀναφέρω τοὺς συχνότερους παράγοντες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ὀστεοπόρωση: 1) Κληρονομικότητα 2) … περισσότερα

Πόσο κινδυνεύουμε ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία;

Ἡ ἀνησυχία καὶ ὁ φόβος τῶν ἀσθενῶν διὰ τὶς συνέπειες τῆς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὶς ἀκτινολογικὲς ἐξετάσεις εἶναι ὑπαρκτὸς καὶ ἐν πολλοῖς δικαιολογημένος! Τὸ ἀνώτερο ἐπιτρεπτὸ ὅριο διὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι 50 mSv / ἔτος. Ὁ  παρατιθέμενος πίνακας δὲν ἔχει ἄλλο … περισσότερα

Ἀκτινολογικὸ μηχάνημα: «Ἔργο διαβόλου»!!

Τὸ πρῶτο ἀκτινολογικὸ μηχάνημα λειτούργησε στὴν χώρα μας καὶ συγκεκριμένα στὸν Πειραιᾶ τὸ 1897 κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, ὡς βοήθεια ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως τοῦ βρεττανικοῦ στρατοῦ. Σὲ ἔγγραφη ἀναφορά του ὁ Βρετανός Ἐπίατρος σημείωνε τὸν φόβο τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, … περισσότερα

Προληπτικὸς ἔλεγχος μαστοῦ: κάθε πότε; μὲ ποιὲς ἐξετάσεις;

Καμία ἄλλη μορφὴ καρκίνου δὲν ὑποκινεῖ τόσους φόβους στὴν γυναῖκα ὅσο ὁ καρκῖνος τοῦ μαστοῦ. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὁ φόβος γιὰ τὴν ζωή, εἶναι καὶ τὸ συναισθηματικὸ φορτίο ἀπωλειας τῆς γυναικείας θελκτικότητος καὶ ὀμορφιᾶς. Γιὰ πολλὲς γυναῖκες, ἡ διάγνωση «καρκῖνος … περισσότερα

Πικρὲς διαπιστώσεις …

Τὸ τμῆμα ἰατρικῆς ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης ὑπὸ τὴν Δρ.Julika Zwack σὲ 5ετῆ ἔρευνα ποὺ διεξήγαγε στὸ ὁμοσπονδιακὸ Κρατίδιο Baden – Württemberg (2012-2015) διαπίστωσε ὅτι ἕνας στοὺς πέντε γιατροὺς μετὰ τὴν λήξη τῶν σπουδῶν τους ἐγκαταλείπουν τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα ἐξουθενωμένοι … περισσότερα

Ποιὲς εἶναι οἱ ἀπεικονιστικὲς μέθοδοι διαγνώσεως τῆς ὀστεοπορώσεως;

Ὑπάρχουν οἱ ἐξῆςμέθοδοι: I. Οἱ ἁπλὲς ἀκτινογραφίες: Ἔχουν τὸ μειονέκτημα ὅτι θὰ δείξουν ὀστεοπόρωση ὅταν ἡ νόσος εὑρίσκεται σὲ προχωρημένο στάδιο. Δὲν πρέπει ὅμως ν’ ἀγνοεῖται καὶ ἡ δόση τῆς ἀκτινοβολίας, ἰδία ὅταν διενεργοῦνται στὴν σπονδυλικὴ στήλη (εἰκ 1η ΑΡ ἐπάνω). Κεντρικὴ … περισσότερα

Εἶναι ἡ ὀστεοπόρωση!

Τὰ κατάγματα τῶν ὀστῶν εἶναι λίαν ἐπώδυνα, ἐνίοτε δὲ κάνουν τὴν ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς ἀφόρητη καὶ τὴν ψυχολογία του ἀγωνιώδη.  Ἡ καμπούρα, τὰ κατάγματα τοῦ ἰσχίου, τῆς σπονδυλικῆς στήλης καὶ τοῦ καρποῦ εἶναι ἁπλῶς οἱ θλιβερὲς συνέπειες μιᾶς ἐπὶ ἔτη … περισσότερα

Ὄμορφα πόδια: καὶ νὰ εἶναι καὶ νὰ φαίνονται…

Μολονότι σήμερα ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ καθόμαστε, ἐνίοτε τὰ βράδυα αἰσθανόμαστε τὰ πόδια μας βαρειὰ ἢ βλέπουμε τὰ σφυρά μας ἐλαφρῶς πρησμένα. Λοιπὸν τότε πιθανὸν νὰ βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ μιᾶς φλεβικῆς ἀνεπάρκειας. Ἐπειδὴ ὁπωσδήποτε θεωροῦμε τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας … περισσότερα

Πονοκέφαλος: ἕνα ἀκόμη «προνόμιο» τῆς γυναίκας;

Ἐὰν εἶχε ἀνακαλυφθεῖ «πονοκεφαλόμετρο» σίγουρα δὲν θὰ ἔλειπε ἀπὸ καμμία γυναικεία τσάντα.  Δικαιολογημένα, διότι στοὺς 10 ἀσθενεῖς ποὺ προσέρχονται στὸν γιατρὸ αἰτιώμενοι πονοκεφάλους, οἱ 9 εἶναι γυναῖκες, ἀφορᾶ δὲ κυρίως ἠλικίες ἔντονης σωματικῆς ἢ καὶ πνευματικῆς δραστηριότητος (30-55 ἐτῶν).  Ἐκ τῶν … περισσότερα

Θυρεοειδῖτις Hashimoto

Ὁ ἀπεικονιζόμενος κύριος δὲν εἶναι γνωστὸς στὸ εὐρὺ κοινό. Τὸ ὄνομά του ὅμως εἶναι σίγουρα γνωστὸ στοὺς ἀσθενεῖς τῶν ὑπολοίπων εἰκόνων. Εἶναι ὁ Dr. Hakaru Hashimoto (ἐξ Ἰαπωνίας ὁρμώμενος) καὶ ἔχει τὴν πατρότητα περιγραφῆς (1912) τῆς ὁμώνυμης νόσου (Θυρεοειδῖτις Hashimoto). … περισσότερα

Δύο βάσανα τῆς γυναίκας: Δυσμηνόρροια, ἐνδομητρίωση

Πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ συχνὴ αἰτία χαμένων ὡρῶν ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἢ τὴν ἐργασία μεταξὺ γυναικῶν εὑρισκομένων στὴν ἐφηβεία ἀλλὰ καὶ στὴν ἡλικία 20-30 ἐτῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀργότερα. Εἶναι ἔντονος πόνος κυρίως στὴν κάτω κοιλιά, ἐνίοτε δὲ συνοδεύεται ἀπὸ … περισσότερα

Μπορεῖ τὸ μεγάλο νὰ κρύβεται στὸ μικρό;

Στὴν ἀκτινογραφία παρατηροῦνται μικρὲς ἀσβεστώσεις στὴν κατάφυση τοῦ τένοντος τοῦ ὑπερακανθίου μυός στὸν ὦμο (ἔξω ἀπὸ τὸ ὀστοῦν, στὰ μαλακὰ μόρια). Μικρὲς μὲν ἀλοιώσεις ἀλλὰ τόσο σημαντικές, ποὺ δημιουργοῦν ἔντονουςπόνους, σὲ σημεῖο νὰ ἀδυνατεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπιτελέσει σημαντικὲς γιὰ … περισσότερα

Εἶναι ἡ σκολίωση!!

Κατὰ τὴν ἠλικία 7-12 ἐτῶν,ὅπως ἐπίσης κατὰ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, μπορεῖ οἱ γονεῖς (ἰδία κοριτσιῶν), ν’ ἀντικρύσουν στὴν ράχη τῶν παιδιῶν τους τέτοιες εἰκόνες.  Εἶναι ἡ σκολίωση!!  Πρόκειται περὶ παραμορφώσεως τῆς σπονδυλικῆς στήλης, ἡ ὁποία ὅμως στὰ παιδιά δὲν προκαλεῖ πόνο … περισσότερα

Hallux valgus (κοινῶς κότσι)

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θηλυκότητα εἶναι ἔμφυτη ἰδιότητα τῆς γυναίκας, πολλὲς ἐξ αὐτῶν παραμένουν ἀπρόσεκτες μὲ τὰ πόδια τους.Τότε ἔρχεται ἡ σειρὰ ἡ δική μας, νὰ πάρουμε τὸν χάρακα καὶ τὸ μοιρογνωμόνιο, νὰ προσδιορίσουμε τὴν γωνία hallux valgus(HV), τὴν διαμετατάρσιο … περισσότερα

error: Content is protected !!