Ὑπηρεσίες

Ὑπηρεσίες

 •  Ἐξετάσεις
  • Ὑπερηχογραφήματα
  • Ἔγχρωμα TRIPLEX ἀγγείων
  • Ἔλεγχος ὀστεοπορώσεως (DEXA)
  • Ψηφιακὲς
   • μαστογραφίες
   • ἀκτινογραφίες
   • πανοραμικές, κεφαλομετρικές

 

 • Γραμματεία
  • Τηλέφωνο, mail, ἐνημερωτικὰ φυλλάδια.
  • Ἐνημέρωση ἐπὶ τῆς προετοιμασίας τῶν ἐξετάσεων.
  • Ἐξετάσεις κατόπιν συνεννοήσεως (ραντεβοῦ).
  • Πληροφορίες ἐπὶ τῶν τιμῶν τῶν ἐξετάσεων (μόνον ἐπὶ προσωπικῆς παρουσίας ἢ τηλεφωνικῶς).
  • Συμβάσεις (μόνον μὲ ἰδιωτικὲς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες).
  • Ἐπίδοση ἀποτελεσμάτων (ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐξετάσεως).
  • Ἀποστολὴ μέσω mail εἰκόνων καὶ ἐκθέσεων στοὺς θεράποντες ἰατρούς (ἐὰν ζητηθεῑ).
  • Ἀρχεῖο ἱστορικοῦ ἀσθενῶν (ἐξετάσεις, εἰκόνες, ἐκθέσεις) ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ ἐργαστηρίου (1995) ἕως σήμερα.
error: Content is protected !!