Μπορεῖ τὸ μεγάλο νὰ κρύβεται στὸ μικρό;

Στὴν ἀκτινογραφία παρατηροῦνται μικρὲς ἀσβεστώσεις στὴν κατάφυση τοῦ τένοντος τοῦ ὑπερακανθίου μυός στὸν ὦμο (ἔξω ἀπὸ τὸ ὀστοῦν, στὰ μαλακὰ μόρια). Μικρὲς μὲν ἀλοιώσεις ἀλλὰ τόσο σημαντικές, ποὺ δημιουργοῦν ἔντονουςπόνους, σὲ σημεῖο νὰ ἀδυνατεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπιτελέσει σημαντικὲς γιὰ τὸν ἴδιο κινήσει, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ποὺ δὲν μεταφέρονται μὲ εἰκόνες (τίναγμα σεντονιῶν, ξεσκόνισμα, χτένισμα, λούσιμο, κούμπωμα-ξεκούμπωμα σουτιέν, ντύσιμο, φερμουὰρ πλάτης, ἀτομικὴ καθαριότητα στὴν τουαλέττα κ.ἄ). 

Εἶναι ἡ ἀσβεστοποιὸς τενοντῖτις ὤμου (Tendinosis calcarea) ἢ περιαρθρῖτις ὥμου, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ 16% τῶν μυοσκελετικῶν πόνων τοῦ ἀνθρώπου, 2η σὲ συχνότητα μετὰ τοὺς πόνους τῆς μέσης. 

Νὰ γιατὶ τὸ μεγάλο ἐνίοτε κρύβεται μέσα στὸ μικρό!!

Please follow and like us:
error: Content is protected !!