Ποιὸς εἶναι ὁ ἔνοχος τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ;

Συχνὰ μᾶς ρωτοῦν οἱ ἀσθενεῖς μας γιὰ τοὺς παράγοντες, ποὺ πιθανὸν νὰ εὐθύνονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καρκίνου τοῦ μαστοῦ.

Περιληπτικὰ ἀναφέρω:

 1. Πρώϊμη ἤβη (πρὶν τὰ 11 χρόνια).
 2. Καθυστερημένη ἐμμηνόπαυση (μετὰ τὰ 52 χρόνια).
 3. Ἀτεκνία.
 4. Πρῶτος τοκετὸς μετὰ τὸ 35ο ἔτος.
 5. Μὴ θηλασμός.
 6. Μακροχρόνια λήψη ὁρμονῶν.
 7. Ὑπερβολικὴ ἔκθεση στὴν ἀκτινοβολία (πάνω ἀπὸ τὸ ἐπιτρεπτὸ ὅριο τῶν 50mGy ἐτησίως).
 8. Ὑπερβολικὴ κατανάλωση ζωϊκῶν τροφῶν καὶ ζωϊκοῦ λίπους.
 9. Ὑπερβολικὴ κατανάλωση οἰνοπνεύματος. 
 10. Ἄγχος.
 11. Κάπνισμα.
 12. Καθιστικὴ ζωή.
 13. Καρκῖνος τοῦ μαστοῦ στὴν μητέρα, ἀδελφὴ ἢ κόρη.
 14. Καρκῖνος τοῦ μαστοῦ στὴν γιαγιὰ, θεῖα ἢ ἐξαδέλφη (ἀπὸ τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τῆς μητέρας).
 15. Γενετικὲς μεταλλάξεις γονιδίων BRCA
Please follow and like us:
error: Content is protected !!