Πόσο κινδυνεύουμε ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία;

Ἡ ἀνησυχία καὶ ὁ φόβος τῶν ἀσθενῶν διὰ τὶς συνέπειες τῆς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὶς ἀκτινολογικὲς ἐξετάσεις εἶναι ὑπαρκτὸς καὶ ἐν πολλοῖς δικαιολογημένος!

Τὸ ἀνώτερο ἐπιτρεπτὸ ὅριο διὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι 50 mSv / ἔτος.

Ὁ  παρατιθέμενος πίνακας δὲν ἔχει ἄλλο σκοπὸ, παρὰ νὰ δώσει σ’ αὐτοὺς, λακωνικά καὶ ἐκλαϊκευμένα, λίγα παραδείγματα, προκειμένου ν’ ἀντιληφθοῦν περισσότερο τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου!! Λίγα χαρακτηριστικὰ παραδείγματα (ἡ δόση ἐκφράζεται σὲ mSv)

0.0001 mSv

Τρώγοντας μία μπανάνα, ἔλεγχος ἀσφαλείας στὸ ἀεροδρόμιο

0.001 mSv

Χρήση Η/Υ γιὰ ἕνα χρόνο

0.005 mSv

Ἀκτινογραφία στὰ δόντια

0,04  mSv

Ἀεροπορικὴ πτήση Ἀθήνα –Ν. Ὑόρκη

0,1 mSv

Ἀκτινογραφία θώρακος

1.5 mSv

Ἀκτινογραφία σπονδυλικῆς στήλης

2 mSv

Ἀκτινοβολία φυσικοῦ περιβάλλοντος γιὰ ἕνα χρόνο

2.8 mSv

Μαστογραφία

10 mSv

Ἀξονικὴ τομογραφία

50 mSv

Ἀνώτατο ἐτήσιο ἐπιτρεπόμενο ὅριο στοὺς ἐργαζομένους σὲ  ἀκτινολογικὰ ἐργαστήρια

250 mSv

Ἀνώτατο ἐπιτρεπόμενο ὅριο στοὺς διασῶστες πυρηνικῶν ἀτυχημάτων

400 mSv

Παροδικὴ αἰματολογικὴ διαταραχὴ ἀποκαθιστάμενη ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν

1.000  mSv

Παροδικὴ αἰματολογικὴ διαταραχὴ, ναυτία, ἔμετος, φαινόμενα ἀποκαθιστάμενα ἐντὸς 15 ἡμερῶν

2.000  mSv

Δόση συμβατικῆς ἀκτινοθεραπείας ὑψηλῆς στοχεύσεως

4.000  mSv

Ὑψηλὲς αἱματολογικὲς διαταραχές, αἱμορραγίες, δερματικὰ ἐγκαύματα, ἀπώλεια μαλλιῶν, θανατηφόρος δόση, θάνατος στὸ 30% τῶν περιπτώσεων ἐντὸς 2-4 ἑβδομάδων

6.000  mSv

Θανατηφόρος δόση, θάνατος στὸ 80% τῶν περιπτώσεων ἐντὸς 2-4 ἐβδομάδων

10.000  mSv

Θανατηφόρος δόση, θάνατος ἐντὸς 2-4 ἑβδομάδων

 30.000  mSv

 

Θανατηφόρος δόση, θάνατος ἐντὸς 48 ὡρῶν

 50.000  mSv

 Ἀκαριαῖος θάνατος

 

Please follow and like us:
error: Content is protected !!