Ἀκτινολογικὸ μηχάνημα: «Ἔργο διαβόλου»!!

Τὸ πρῶτο ἀκτινολογικὸ μηχάνημα λειτούργησε στὴν χώρα μας καὶ συγκεκριμένα στὸν Πειραιᾶ τὸ 1897 κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, ὡς βοήθεια ὑγειονομικῆς ὑποστηρίξεως τοῦ βρεττανικοῦ στρατοῦ. Σὲ ἔγγραφη ἀναφορά του ὁ Βρετανός Ἐπίατρος

σημείωνε τὸν φόβο τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, νὰ ἐξετασθοῦν μὲ το νέο μηχάνημα, ἐπεσήμανε δὲ, ὅτι ἕκαναν τὸν σταυρό τους!!!!! πρὶν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξετάσεως,ἡ ὁποία διαρκοῦσε ἕως καὶ 35!! min, ὁ ἴδιος δὲ ἐπεξηγοῦσε, ὅ,τι ἡ συμπεριφορά τους ὀφείλετο στὸν φόβο τους, μιᾶς καὶ θεωροῦσαν τὴν συσκευὴ «ἔργο τοῦ διαβόλου»!!!!!! Ἡ ἐμπειρία καταχωρήθηκε ὡς μία ἀπό τὶς πρῶτες χρήσεις ἀκτινολογικοῦ μηχανήματος ἐν καιρῷ πολέμου παγκοσμίως, περιγράφεται δὲ στὸ περιοδικὸ Lancet, καὶ συγκεκριμένα τὸ Ά μέρος στὸ τεῦχος τῆς 14ης Ἰανουαρίου 1899 (σελ. 81-83) καὶ τὸ Β΄ μέρος στὸ τεῦχος τῆς 21ης Ἰανουαρίου τοῦ ἰδίου ἔτους (σελ.152-156). Παραθέτω ἐδῶ 2 εἰκόνες ἀπὸ 2 ἀκτινογραφίες ποὺ ἐλήφθησαν τότε ἀπὸ τὸ βρεττανικὸ ὑγεινομικὸ κλιμάκιο σὲ ἕλληνες στρατιῶτες τραυματίες τοῦ πολέμου τοῦ 1897!! Ὁ πρῶτος ἔχει δεχθεῖ βλῆμα στὴν ἄκρα χεῖρα, ὁ δὲ δεύτερος εἶναι ἱππέας καὶ ἔχει ὑποστεῖ κάταγμα βραχιονίου δεχθεὶς ἕνα βλῆμα στὴν μεσότητα τῆς διαφύσεως τοῦ ὀστοῦ, ἕνα δεύτερο δὲ βλῆμα προβάλλεται στὴν περιοχὴ τῆς συστοίχου ὡμοπλάτης!!

Please follow and like us:
error: Content is protected !!